Garanti

Alla nya maskiner kommer med fabriksgarantier:

Garantin varierar beroende på märken och modeller, kontrollera detaljerna med vår säljare.

Vissa begagnade gruvarbetare kommer med fabriksgarantier, kontrollera detaljer med vår säljare.

Reparationer

Under garantiperioden åtar vi oss att reparera, eller baserat på vårt eget gottfinnande, att ersätta en defekt produkt med en identisk eller liknande (t.ex. nyare) version av produkten, såvida inte defekten var resultatet av garantibegränsningar.

Kostnaderna som uppstår i samband med att produkten, delen eller komponenten returneras till vår servicebearbetningsanläggning ska bäras av produktägaren.Om produkten, delen eller komponenten returneras oförsäkrad, tar du på dig alla risker för förlust eller skada under transporten.

 

Komma i kontakt